Јавне набавке мале вредности
 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА МЛАДЕНОВАЦ

Вука Караџића 75

11400 Младеновац

email: tsmladenovac@gmail.com

2019 - ЈНМВ 3/19 Набавка аутомобила2019 - ЈНМВ 2/19 Набавка ел. енергије2019 - ЈНМВ Екскурзија 20192019 - Годишњи план набавки 20192018 - ЈНМВ 04/18 Техничка опрема набавка мултимедијалне опреме2018 - ЈНМВ 03/18 Техничка опрема набавка рачунара 20182018 - Продаја отпадног материјала2018 - ЈНМВ 02/18 Техничка опрема 20182017 - ЈНМВ Екскурзија 20182017 - ЈНМВ Екскурзија 20172017 - ЈНМВ Набавка ел. енергије2017 - ЈНМВ Набавка видео надзора