Јавне набавке мале вредности
 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА МЛАДЕНОВАЦ

Вука Караџића 75

11400 Младеновац

email: tsmladenovac@gmail.com

2019 - ЈНМВ 3/19 Набавка аутомобила

2019 - ЈНМВ 2/19 Набавка ел. енергије

2019 - ЈНМВ Екскурзија 20192019 - Годишњи план набавки 20192018 - ЈНМВ 04/18 Техничка опрема набавка мултимедијалне опреме

2018 - ЈНМВ 03/18 Техничка опрема набавка рачунара 2018

2018 - Продаја отпадног материјала

2018 - ЈНМВ 02/18 Техничка опрема 2018

2017 - ЈНМВ Екскурзија 2018

2017 - ЈНМВ Екскурзија 2017

2017 - ЈНМВ Набавка ел. енергије

2017 - ЈНМВ Набавка видео надзора